VCA

Veiligheid Checklist Aannemers

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers en is een hulpmiddel om veiliger te laten werken en het aantal (dodelijke)
ongelukken te verminderen. VCA omvat een programma waarmee bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op het
gebied van veiligheidsbeleid en -prestaties.

De certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico, bijvoorbeeld constructie- of
onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen en in fabrieken en werkplaatsen. Het VCA-systeem voldoet aan de eisen die
in Europese normen zijn vastgelegd.

Ook voor VCA-certificatie kan Goudman QA Consult zorgen voor implementatie en onderhoud.