Kwaliteit, Arbeidsveiligheid & Millieu Management

Wat kunnen wij voor u betekenen
Goudman QA Consult ondersteunt bedrijven en organisaties bij het implementeren en onderhouden van bedrijfsprocessen
op het gebied van kwaliteits- en milieumanagement en arbeidsveiligheid.

Wij zijn onafhankelijk, objectief en weten waarover we praten. Bedrijfsprocessen in kaart brengen en verbeteren is onze
dagelijkse opdracht. Een opdracht die niet eenvoudig is maar die u duidelijke voordelen biedt. Voor de meeste bedrijven is
het een onbekend terrein. Wanneer u dit uitbesteedt profiteert u van onze expertise en u heeft de garantie dat uw bedrijf
straks aan de ISO- of VCA-eisen zal voldoen. Ook betekent het dat u op dit terrein niet of veel minder hoeft te investeren in
opleiding en training van uw medewerkers.

Voor wie
Goudman QA Consult is er met name voor het midden- en kleinbedrijf. Dit doen we vanuit de overtuiging dat
kwaliteitsmanagement, waaronder procesbeheersing en continue verbetering, bereikbaar moeten zijn voor deze sector. Wij
werken vanuit de overtuiging dat het midden- en kleinbedrijf ook profijt moet kunnen hebben van de technieken die bij grotere
organisaties worden toegepast, zonder daarbij hun wendbaarheid en slagvaardigheid te verliezen en zonder geconfronteerd
te worden met hoge kosten.

Onze expertise
Ruim twintig jaar ervaring heeft Goudman QA Consult in het implementeren en onderhouden van
kwaliteitsmanagementsystemen bij onder meer logistieke dienstverleners, technische groothandelsbedrijven, distributeurs
van medische apparatuur en productiebedrijven. Onze opleiding sluit aan op de nieuwste ontwikkelingen en eisen voor
kwaliteitsmanagement.

We zijn gespecialiseerd in de volgende certificeringen
ISO 9001 de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen
ISO 13485 de internationale norm voor medische hulpmiddelen
ISO 14001 de bekendste internationale norm op het gebied van milieumanagementsystemen
GDP Good Distribution Practices; de internationale richtlijn voor distributie van geneesmiddelen
VCA Veiligheid Checklist Aannemers, met als doel gecertificeerd veiliger werken en het verminderen van het
aantal (dodelijke) ongelukken