Onderhoud

Alles wat je aandacht geeft groeit....
Wanneer u eenmaal bent gecertificeerd zorgt het onderhoud van het managementsysteem voor een blijvende meerwaarde.
Onderhoud in eigen beheer betekent dat mensen en middelen uit uw organisatie moeten worden vrijgehouden. Uitbesteden
van onderhoud van uw kwaliteitsmanagementsysteem is vaak rendabeler, want onderhoud kost tijd, geld en het vereist
expertise.

Helder en overzichtelijk onderhoud
Goudman QA Consult inventariseert de onderhoudswerkzaamheden. De door ons uitgevoerde inventarisatie bevat een
begroting waarin wij aangeven wat de werkzaamheden en kosten voor het onderhoud aan uw systeem zullen zijn. Aan de
hand van de onderhoudsbegroting wordt de onderhouds- en bezoekfrequentie afgesproken, passend bij uw organisatie en
het managementsysteem. In de praktijk kan dit variëren van twee dagen per jaar tot twee dagen per week.

Op maat gesneden onderhoud
De onderhoudsbegroting wordt modulair omschreven, zodat u er per onderdeel voor kunt kiezen om werkzaamheden in
eigen beheer te houden, op te splitsen, of helemaal uit te besteden. De werkzaamheden zijn transparant en overzichtelijk en
de taakverdeling is helder. Hierdoor krijgt u een duidelijk inzicht in het effect van onze onderhoudswerkzaamheden.

Het uitvoeringspakket
Goudman QA Consult kan de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

• Jaarlijks opstellen van een jaarverslag (directiebeoordeling), inclusief rapportage aan directie
• Jaarlijks opstellen van het kwaliteitsjaarplan, in overleg met de directie
• Opstellen van een auditplan voor de interne en externe audits
• Inplannen van alle implementatie- en onderhoudswerkzaamheden
• Uitvoeren van interne audits
• Het actueel houden van uw kwaliteitsmanagementsysteem zodat de praktijk van het werken en de eisen van de norm op
elkaar blijven afgestemd
• De organisatie bewust en realistisch met het begrip kwaliteit om laten gaan door middel van workshops en/of het geven
van voorlichting tijdens personeelsbijeenkomsten en andere overlegvormen
• Onderhouden van contact met de certificerende instantie en andere relevante instanties
• Begeleiden van de organisatie gedurende de externe audits
• Bijwonen/initiëren van de relevante overlegstructuren ten behoeve van de voortgang en eventueel uit te voeren actiepunten
• Rapporteren over onderwerpen gerelateerd aan het managementsysteem
• Wijzigingen in de organisatie volgens de eisen van de norm doorvoeren in het kwaliteitsmanagementsysteem
• Begeleiden van verbetertrajecten
• Vaststellen, uitwerken en rapporteren van prestatie-indicatoren
• Verzorgen van de introductie van het managementsysteem bij nieuwe medewerkers
• Aanpassen van het managementsysteem op basis van normwijzigingen
• Initiëren van klanttevredenheidonderzoeken ten behoeve van de ISO 9001-norm

U kunt ieder moment rekenen op onze ondersteuning, wij zijn altijd telefonisch bereikbaar voor vragen.

De voordelen nog eens op een rij
• Geen investering in een eigen kwaliteitsmanager.
• Initiëren van klanttevredenheidsonderzoeken voortkomend uit de ISO 9001-norm wordt voor u en samen met u geregeld.
• Kennis en expertise worden op niveau gehouden.
• Geen zorgen meer over de certificatie en het niveau van uw kwaliteitsmanagementsysteem.
• Inzicht in de onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd, en inzicht in uw kosten.
• U profiteert optimaal van de voordelen voor uw organisatie die een kwaliteitsmanagementsysteem u biedt.