ISO 14001

Beheersen en verbeteren van milieuprestaties
ISO 14001 is een internationaal erkende norm met heldere en overzichtelijke eisen waarbij de prestaties van uw bedrijf op
het gebied van milieumanagement worden verbeterd.

Op landelijk en lokaal niveau moeten bedrijven aan milieuregelgeving voldoen. Lokale en landelijke overheden handhaven de
Milieuwet steeds actiever en treden strenger op als u niet aan de wetgeving voldoet. Met een ISO 14001-
milieumanagementsysteem heeft u meer grip op de milieuprestaties van uw bedrijf en kunt u verbeteringen gemakkelijker
doorvoeren. Het voldoen aan wet- en regelgeving wordt eenvoudiger omdat u meer inzicht krijgt in het effect van uw
bedrijfsactiviteiten op het milieu.

Belangrijk pluspunt bij de aanpak van ISO 14001 is dat het systeem gemakkelijk kan worden geïntegreerd met
managementsystemen gebaseerd op ISO 9001 en VCA (arbeidsveiligheid). Hierdoor bespaart u tijd en investeringen, want
een aantal belangrijke elementen zijn al aanwezig.

Waarom ISO 14001
Voldoen aan de milieuwetgeving betekent doorgaans investeren. Vaak geeft de overheid subsidie op investeringen in
milieuvriendelijke voorzieningen. Met het invoeren en doorvoeren van de ISO 14001-norm toont u aan dat uw bedrijf aan alle
relevante wet- en regelgeving voldoet. Tevens is er een continu streven naar permanente verbeteringen.

Voordelen
• Verbeteringen kunnen leiden tot aanzienlijke besparingen in energieverbruik, grondstofverbruik en de kosten van
afvalbeheer.
• Uw bedrijf wordt milieubewuster.
• Milieurisico’s beheerst u door ze zelf te inventariseren.
• Uw gecertificeerde bedrijf zal de voorkeur bij opdrachtgevers hebben.
• U wordt wat milieumanagement betreft om die reden niet langer uitgesloten van aanbestedingen.

De toegevoegde waarde van onze expertise
Goudman QA Consult maakt een ISO14001-certificaat bereikbaar. Wij bieden u ondersteuning bij de implementatie en het
onderhouden van uw milieumanagementsysteem.

Implementatie
Een stappenplan met duidelijk afgebakende stappen resulteert in een overzichtelijk systeem. Indien gewenst wordt dit
systeem compleet digitaal ondersteund opgeleverd. Meer over onze aanpak treft u aan op onze pagina Implementatie.

Onderhoud
Bent u eenmaal gecertificeerd dan is onderhoud een belangrijke voorwaarde voor het in stand houden van de certificering.
Uw managementsysteem wordt met behulp van een zogeheten modulaire activiteitenbegroting onderhouden. Het onderhoud
kunt u door ons laten uitvoeren, maar het is ook mogelijk dit (deels) zelf uit te voeren. Meer over onze werkwijze treft u aan op
de pagina Onderhoud.