Implementatie

Waarom implementatie uitbesteden slim is
Een kwaliteitsmanagementsysteem moet door de organisatie worden gedragen. Het implementeren van een dergelijk
systeem gaat niet vanzelf. Daarvoor is kennis, kunde en capaciteit nodig en daarover beschikt Goudman QA Consult. Wij
bieden ondersteuning en zorgen voor de uitvoering en realisatie, terwijl u de regie houdt. U kunt zich ondertussen
bezighouden met andere belangrijke zaken voor uw bedrijfsvoering.

Wat houdt ondersteuning in
Allereerst assisteren wij u bij het ontwerp van een kwaliteitsmanagementsysteem en de bijbehorende rapportages. In de loop
van het traject krijgt u inzicht in wat het kwaliteitsmanagementsysteem inhoudt, welke implementatie- en
onderhoudswerkzaamheden daaraan zijn verbonden en welke praktische voordelen voor uw organisatie uit een
kwaliteitssysteem kunnen voortvloeien. Wij leveren indien nodig een manager die uw projectteam coördineert. Voor het
implementeren van uw managementsysteem wordt een overzichtelijk implementatieplan gehanteerd. Voor elke stap worden
de resultaten duidelijk en van te voren omschreven.

Gegarandeerd gecertificeerd
Voor het opzetten en invoeren van een gecertificeerd managementsysteem ontvangt u een begroting die leidend is voor uw
implementatieplan. Stelt een certificerende instantie eventueel aanvullende maatregelen vast dan komen al onze verdere
werkzaamheden die nodig zijn voor de definitieve certificering voor onze rekening.

In 8 stappen een helder implementatieplan
Met ons doeltreffende achtstappenplan maken we de implementatie van uw managementsysteem inzichtelijk. Deelprojecten
zijn gemakkelijk terug te vinden en wanneer het systeem eenmaal gereed is melden wij u aan voor certificering.