Good Distribution Practices

Van geneesmiddelen wordt je liever beter dan slechter

Voor het distribueren van geneesmiddelen en farmaceutische goederen zijn regels gesteld. Doel hiervan is het borgen van
de kwaliteit en het kunnen traceren van deze producten in de logistieke keten van producent naar patiënt. Dit alles om het
patiëntrisico te minimaliseren. De richtlijn voor groothandel, opslag en distributie van geneesmiddelen en farmaceutische
producten is de Europese GDP-richtlijn EU GDP2013/C343/01.

In november 2013 is de GDP-richtlijn verder aangescherpt. Op tal van aandachtsgebieden is de lat voor
groothandelsbedrijven, logistieke dienstverleners en transportbedrijven aanzienlijk hoger gelegd.
Zaken als:
- temperatuurbeheersing en -monitoring
- temperatuur-mappings
- cold chain
- leverancierskwalificatie
- systeemvalidatie
- het tijdig ontdekken van eventuele vervalste geneesmiddelen
- behandeling van retourgoederen
zijn flink aangescherpt in de nieuwe GDP-richtlijn.
Voor menig groothandelaar en logistiek dienstverlener is het meer dan “even schakelen” om het tempo van de nieuwe GDP-
richtlijn bij te houden.

Onze expertise
Voldoen aan de nieuwe GDP richtlijn betekent investeren in tijd, geld en kennis. Met onze ondersteuning kunt uw investering
minimaliseren en in een korter tijdsbestek aan de nieuwe richtlijn voldoen. Sinds 2000 hebben wij ervaring met QA-
ondersteuning in pharma logistics.

Onze ondersteuning
Wij kunnen u zowel projectmatig als structureel ondersteunen en de volgende werkzaamheden uitvoeren:

- optreden als GDP Responsible Person
- leveranciersaudits
- GDP inspecties
- interne audits/zelfinspecties
- begeleiden van validaties en temperatuurmappings
- GDP trainings
- onderhoud aan uw GDP-kwaliteitsmanagementsysteem
- ondersteuning bij vergunningaanvragen