eQuse

Een Quality Management Platform dat uw PDCA cyclus ondersteunt
Een kwaliteitsmanagementsysteem biedt resultaatverbetering, maar dient ook onderhouden te worden.
Met eQuse Indicate van eQuse  biedt GOUDMAN QA Consult u de mogelijkheid om tegen een zeer gunstig maandbedrag
uw kwaliteits-managementsysteem up to date te houden. Momenteel werken meer dan 15.000 gebruikers met deze handige
applicatie.

Visie online kwaliteitssysteem eQuse Indicate
Het verbeteren van kwaliteit begint bij integraal kwaliteitsdenken en een innovatief kwaliteitssysteem dat organisatie breed
ingezet kan worden. eQuse Indicate is een online platform ontworpen om elke organisatie en haar medewerkers in staat te
stellen om op een intuïtieve en laagdrempelige wijze een kwaliteitssysteem in te richten en te onderhouden. eQuse gelooft
dat het voeren van een gezonde bedrijfsvoering, welke zowel nu als in de toekomst is gestoeld op meerwaarde en kwaliteit,
u op langere meer succes gaat brengen.

Modulair Plan Do Check Act
eQuse Indicate is een overzichtelijk verzameling modules die in onderlinge samenhang de Plan Do Check Act
managementcyclus ondersteunen. Afhankelijk van uw organisatie (grootte en complexiteit) en uw ambitie kiest u welke
modules wel en niet gebruikt worden. Daarbij kan elke module op verschillende niveaus ingericht en ingezet worden.
Modules en functies die u niet gebruikt of die andere gebruikers niet nodig hebben kunnen verborgen worden waardoor de
schermen overzichtelijk blijven.